Algemeen

In oktober 1998 zijn het oude zwemprogramma en de diploma's veranderd. De oude vertrouwde A- en B-diploma's van de Nationale Raad Zwemdiploma's zijn verdwenen en daarvoor in de plaats is het nieuwe Zwem-ABC gekomen. Hierdoor is een enorme verandering ontstaan in de wijze van lesgeven.

 

Diploma 't Spatje

Wij brengen de kinderen eerst op het niveau van het oude B-diploma, zij kunnen dan goed zwemmen en duiken. Vanaf dat punt is het heel eenvoudig de kinderen de diverse vaardigheden bij te brengen. De resultaten die we hiermee bereiken zijn heel goed te noemen. Ook de jongere kinderen, 3-, 4- en 5-jarigen, zijn heel goed in staat borst- en rugcrawl te zwemmen. Wanneer zij eerst de zwemkunst machtig zijn, zijn ze beter aanspreekbaar in het water en begrijpen zij ook beter de aanwijzingen van onze docenten.

 

Zwem-ABC

Alleen de schoolslag en rugslag zijn niet meer toereikend, de kinderen leren nu ook de borstcrawl en rugcrawl en verschillende duik- en drijfvormen. Omdat wij veelal met heel jonge kinderen werken, hebben we de lessen enigszins aangepast. De NPZ-NRZ is een overkoepelend orgaan waarin de Koninklijke Nederlandse Zwembond, De Nederlands Culturele sportbond en de Koninklijke maatschappij tot het redden van drenkelingen in participeren. Vanuit de N.P.Z. wordt het diplomazwemmen in Nederland voor een groot deel geregeld.

 

Een extra aandenken aan Diplomazwemmen?

Bij het behalen van de diploma's van het ZWEM-ABC is het mogelijk een tegeltje te bestellen, dit kunt u voor het diplomazwemmen tijdens de les bestellen en dan ligt het bij het afzwemmen klaar. Dat doet de kleintjes echt goed en maakt ze extra trots! Let op: nog beperkt voorradig.

 

zwemles